ร้านหยุดวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเป็นวันลอยกระทง