ร้านหยุดวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร