ร้านเคียงดอยหยุดวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 นี้นะคะ

Khiengdoi fishing park will be closed on 5 June 2017.